Annonser
  Til STARTSIDEN.      
Nyheter på egen hjemmeside Nyheter på egen hjemmeside!
 
 TV-Guiden  Nyheter IT  Værradar
 Nettradio  Nyheter Nord-Norge  Skipstrafikken
 Jungeltelegrafen  Nyheter Midt-Norge  Speedometer
 
Google
 
VELKOMMENSUPPORTTIPS & TRIKSPROGRAMVAREARTIKLERWEBKAMERAERVEGMELDINGERKONTAKT OSS
 
     
  Plasser egendefinerte nyheter som en liste eller boks på din egen hjemmeside. En slik utlisting kalles en "nyhetsfeed".
Man definerer en kilde som artiklene skal komme fra.
Vi er behjelpelig med å plassere boksen på din hjemmeside, om det ønskes.

Prisen er kun kr. 29,- pluss mva. pr. måned pr. nyhetsboks (betales for 6 mnd. av gangen).
6 nyhetsbokser i 6 mnd. kr: 1.000,- pluss mva.
Ta kontakt for å få tilsendt script her.

Eksempel på nyhetsboks fra VG nett under:
 
     
 
Feed uten ingress:   Feed med ingress:
 Nyhetsfeed levert av Bjost
   Nyhetsfeed levert av Bjost
 
     
  Se også eksempel her: http://bjost.com/nyheter.nord-norge.htm  
     
  Ansvar
Bjost er ikke ansvarlig for tap av noe slag – hverken direkte eller indirekte – som følge av bruk av eller mangler ved tjenesten. Ved driftsavbrudd og manglende leveranse av produktet, vil Bjost kunne refundere en andel av det abonnementsbeløp kunden evt. har betalt. Andelen beregnes ut ifra avbruddets varighet i forhold til samlet avtaleperiode.

Personopplysninger
Personopplysninger som gis i forbindelse med at man registrerer seg som bruker hos Bjost vil bare bli benyttet til administrasjonsformål og til å gi informasjon om Bjost`s egne produkter. Opplysningene behandles i samsvar med personopplysningsloven og gis ikke videre til tredjepart. Brukeren kan når som helst kreve at alle opplysninger om vedkommende fjernes fra Bjost`s database.

Merk
Det er ikke tillatt på noen måte å forandre på scriptet man får utlevert fra Bjost.
Det vil umidelbart føre til utestengelse fra tjenesten.
 
     
Copyright © 2005-2015 Bjost. All rights reserved.